SÜVAÕPE

Erakordset annet ja töökust üles näitavatel lastel, kes on Guitariumis läbinud vähemalt neli kursust, on võimalik asuda muusikaharidust omandama Guitariumi poolt rahastatavas süvaõppes (ehk siis lapse püüdlusi toetava pere jaoks on selline õpe tasuta).

Lapsele koostatakse individuaalne õppekava, mis lähtub professionaalse muusikahariduse aluseks olevatest ainekavadest. Õppekavas sisalduvad individuaalsed klassikalise kitarri tunnid, klaveriõpe, solfedžo, koosmängutunnid, muusikateooria ja -ajaloo tunnid. Laps saab võimaluse esineda kontsertidel ja konkurssidel nii Eestis kui ka välismaal. Guitarium annab süvaõppes õppijale piisava ettevalmistuse, et jätkata elukutseliseks interpreediks õppimist keskastme muusikakoolis või muusikakõrgkoolis.