INDIVIDUAALTUNDIDE HINNAKIRI ALATES 01.06.2021
  • Individuaaltund (45 minutit)                 40 €
  • Individuaaltund  (45 min) Guitariumi liikmele   30 €
Individuaaltunnid lepitakse kokku vastavalt vabade tunniaegade olemasolule (avalda soovi aadressil julia@guitarium.ee). Kokkulepitud individuaaltunnist puudumisest tuleb ette teatada 24 h enne tunni algust. Vähem kui 24 h enne tunni algust teatatud puudumise korral esitatakse arve vastavalt hinnakirjale, ent kompensatsiooniks on võimalik osa võtta vastava taseme ühest grupitunnist.

Guitariumis õppivate laste eest tasutud õppemaksu loetakse koolituskuluks ning selle pealt saab 20% tulumaksu tagasi (täpsem info Maksu- ja Tolliametist).