Guitarium pakub igale inimesele võimalust end kitarri abil muusikaliselt väljendada. Läheneme pillimängu õppimisele laiahaardeliselt ja mänguliselt. Meie õpe lähtub igaühe isiklikest soovidest ja eesmärkidest, kuid ellu viime need väikestes, 3–6-liikmelistes gruppides. Väärtustame koostööd, inimlikku suhtlust, emotsionaalset seotust, loovust ja erakordset sünergiat, mis grupis õppimisega kaasneb.

MEETOD JA ÕPPEKAVA
Guitariumis on peamised märksõnad mängulisus ja koostegemise rõõm. Meie grupiõppes mahub 45- kuni 90-minutilise tunni sisse nii pillimängutehnika, rütmika kui ka muusikateooriaga tutvumine. Laste ja noorte õppemoodulid koosnevad üldjuhul 12 nädalast, täiskasvanutel 6 nädalast. Me püstitame ühised eesmärgid grupina, ent oleme selle sees paindlikud, et igaühe seatud eesmärkideni jõuda. Suure soovi ja vabade aegade olemasolu korral on Guitariumis võimalik õppida ka individuaalselt.

Guitariumiga on võimalik liituda aastaringselt vastavalt vabade kohtade olemasolule. Tutvumiskursuse läbimise järel saab astuda Guitariumi liikmeks. Guitariumis saab õppida aastaringselt ning vajadusel võtta lühemaid või pikemaid õppepause. Kui oled otsustanud vahepeal kolm kuud või ka kolm aastat eemal olla, oled oodatud tagasi jätkama samast kohast, kus pooleli jäi. Igale Guitariumi õpilasele on oma arengu kaardistamiseks kujundatud ajatelg, kuhu märgime olulisemad saavutused pillimänguõppes. See telg võib olla 6 kuud, 6 aastat või koguni 60 aastat pikk.

Guitariumis mängime klassikalistel, võimendamata, nailonkeeltega hispaania kitarridel (või metallkeeltega akustilistel kitarridel). Klassikaline kitarr ei piira meid muusikastiilide osas – kuna muusika keel on universaalne, siis mängime kõike Ed Sheeranist Mozartini, rahvalauludest rokiriffideni. Õpime end muusikaliselt vabalt väljendama, mängides nii kuulmise järgi kui ka lugedes noodikirja. Meie tundide lahutamatuks osaks on rütmika ja loovliikumine, et oskaksime lisaks kitarrile ka oma keha musitseerimisvahendina kasutada. Guitariumisse tulles jätame häbi- ja ebamugavustunde ukse taha. Oleme avatud, sõbralikud, uudishimulikud ja osavõtlikud.

27. augustil 2020 andis Haridus- ja Teadusministeerium erahuvikoolile Guitarium tegevusloa huvihariduse läbiviimiseks ning registreeris Eesti hariduse infosüsteemis õppekava "Kitarrimäng" (kood: 217562). Guitariumis õppivate laste eest tasutud õppemaksu loetakse koolituskuluks ning selle pealt saab 20% tulumaksu tagasi (täpsem info Maksu- ja Tolliametist).
 • Tutvu Guitariumi õppekavaga siin
 • Tutvu erahuvikooli Guitarium põhikirjaga siin.
KODUKORD
 • Guitariumi tundidesse ei pea oma (ega renditud) kitarri iga kord seljas kaasa vedama – kohapeal on kasutamiseks piisavalt pille kõigile.
 • Ole kohal 10 kuni 5 minutit enne tunni algust. Palun ära tule varem kui 15 minutit enne oma tunni algust, kuna siis kestab veel eelmine tund.
 • Guitariumisse on oodatud haigustunnusteta õpilased. 
 • Guitariumis käime sokkides või vahetusjalatsites.
 • Guitariumis nutiseadmed puhkavad.
 • Guitariumist koju laenutatud pilli suhtu heaperemehelikult ja võta ühendust kohe, kui pilliga midagi juhtub.
 • Anna teada, kui ei saa tundi tulla (kirjuta aadressil julia@guitarium.ee või saada sõnum numbrile 56 982 777). Tunnist puudumise korral võid osa võtta sama tasemega teise rühma tunnist.
ARVELDAMINE
 • Täida Guitariumi registreerimisvorm. Kui valitud kursusel on kohad täis, võid soovi korral jääda ootenimekirja.
 • Grupitundide registreerimisvormi täitmise järel saad meilile broneerimistasu arve, mille maksmine tagab koha soovitud kursusel. Broneerimistasu lahutatakse hiljem kursuse tasust maha. Kursusel osalemisest loobumise korral broneerimistasu ei tagastata muul kujul kui Guitariumi kinkekaardina.
 • Kursuse eest saab tasuda nii ühes kui ka mitmes osas.
 • Individuaaltundide eest arveldamise kohta loe siit. Kitarrirendi eest arveldamise kohta loe siit.
 • Guitariumi liikmeks saab astuda pärast tutvumiskursuse läbimist. Liikmetele kehtivad soodsamad hinnad.
 • Õpetaja erakorralise puudumise korral ära jääva tunni osas teostatakse tasaarveldus või viib tundi läbi asendusõpetaja.
 • Guitariumis õppivate laste eest tasutud õppemaksu loetakse koolituskuluks ning selle pealt saab 20% tulumaksu tagasi (täpsem info Maksu- ja Tolliametist).